I want to go to
BACK

TEMPORARY SUSPENSION OF ALL EXPRESS BUS SERVICE DUE TO MCO 2.0

[Maklumat Terkini Jan 13, 2021] PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEMUA PERKHIDMATAN BAS EKSPRES BERIKUTAN PKP 2.0

Harap maklum, merujuk kepada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) terbaharu yang akan dikuatkuasakan selama 2 minggu bermula 13 Jan 2021 ke atas beberapa buah negeri seperti Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Pulau Pinang, Johor, Melaka, Labuan & Sabah, perkhidmatan kesemua bas ekspres kami akan ditangguhkan sehingga 26 Jan 2021 (atau sehingga diberitahu kelak)

Untuk sebarang pertanyaan mengenai pengembalian wang, penjadualan semula, dan lain-lain, sila hantarkan e-mel anda kepada kami di feedback@support.causewaylink.com.my

Sentiasa ikuti perkembangan terkini dari kami, patuhi SOP dan jaga diri!

[Latest Update: Jan 13, 2021] TEMPORARY SUSPENSION OF ALL EXPRESS BUS SERVICE DUE TO MCO 2.0

Please be informed due to the latest Movement Control Order (MCO) for 2 weeks with effect from 13 Jan 2021 enforced in several states including Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Pulau Pinang, Johor, Melaka, Labuan & Sabah all of our express bus service will be suspended until 26 Jan 2021 (or until further notice)

Any queries regarding ticket refund, reschedule, etc, please drop us an email to
feedback@support.causewaylink.com.my

Please keep in touch, follow the SOP and stay safe!

[最新更新:13日1月2021年]行动管制令2.0期间暂停所有长途巴士服务

尊敬的客户,基于长达两个星期的行动管制令2.0将落实在吉隆坡、雪兰莪、布城、槟城、柔佛、马六甲等地, 因此全部长途巴士服务将于2021年1月13日至2021年1月26期间暂停服务或直至另行通知。

有关车票退款,改期等事宜,请发送电子邮件至feedback@support.causewaylink.com.my

请与我们保持联系,遵循防疫指南并保持安全!

WEB04