I want to go to
BACK

TEMPORARY RELOCATION OF CW4S BUS DROP OFF AND PICK UP POINT IN SUTERA MALL

PEMINDAHAN SEMENTARA TEMPAT NAIK DAN TURUN BAS CW4S DI SUTERA MALL

Disebabkan penutupan jalan untuk pembinaan saluran paip, sila ambil perhatian bahawa bas CW4S tidak akan mengambil dan menurunkan penumpang di Terminal Bas Sutera Mall bermula dari 13 Feb 2023 sehingga diberitahu kelak. Bas ini hanya akan mengambil dan menurunkan penumpang di Pintu Masuk Utama Sutera Mall sahaja.

TEMPORARY RELOCATION OF CW4S BUS DROP OFF AND PICK UP POINT IN SUTERA MALL

Due to the road closures for the pipe construction, please take note that our CW4S buses will not pick-up and drop-off passengers at the Sutera Mall Bus Terminal starting from 13 Feb 2023 until further notice. This bus will only pick-up and drop-off passengers at the Sutera Mall Main Entrance.

SUTERA MALL 的 CW4S 巴士接送地点临时更动

Jalan Sutera Tanjung 8/1 (Sutera 巴士总站) 将于2023年2月13日起封闭道路并进行工程直至另行通知。请原本于Sutera Mall巴士总站 (Terminal Sutera Mall)乘搭CW4S的乘客注意,巴士将不会停靠于Sutera Mall巴士总站(Terminal Sutera Mall), CW4S将会停靠至Sutera Mall主要入口。

WEB04