I want to go to
BACK

[Latest Update: 6th May 2021] TEMPORARY SUSPENSION OF ALL EXPRESS BUS SERVICE DUE TO MCO 3.0

[Latest Update: 6th May 2021] TEMPORARY SUSPENSION OF ALL EXPRESS BUS SERVICE DUE TO MCO 3.0

Please be informed due to the latest Movement Control Order (MCO) for 2 weeks with effect from 7th May 2021 enforced in Johor Bahru, all of our express bus service will be suspended until 20th May 2021 (or until further notice).
Any queries regarding ticket refund, reschedule, etc, please drop us an email to feedback@support.causewaylink.com.my
Please keep in touch, follow the SOP and stay safe!

[Maklumat Terkini 6 Mei 2021] PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEMUA PERKHIDMATAN BAS EKSPRES BERIKUTAN PKP 3.0

Harap maklum, merujuk kepada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) terbaharu yang akan dikuatkuasakan selama 2 minggu bermula 6 Mei 2021 ke atas Johor Bahru, perkhidmatan kesemua bas ekspres kami akan ditangguhkan sehingga 20 Mei 2021 (atau sehingga diberitahu kelak).
Untuk sebarang pertanyaan mengenai pengembalian wang, penjadualan semula, dan lain-lain, sila hantarkan e-mel anda kepada kami di feedback@support.causewaylink.com.my
Sentiasa ikuti perkembangan terkini dari kami, patuhi SOP dan jaga diri!

[最新更新: 2021年5月6日]行动管制令3.0期间暂停所有长途巴士服务

尊敬的客户,基于长达两个星期的行动管制令3.0柔佛新山, 因此全部长途巴士服务将于2021年5月7日至2021年5月20日期间暂停服务或直至另行通知。
有关车票退款,改期等事宜,请发送电子邮件至feedback@support.causewaylink.com.my
请与我们保持联系,遵循防疫指南并保持安全!

WEB04