I want to go to
BACK

Causeway Link Tidak Lagi Menjual Kad Muafakat

Causeway Link Tidak Lagi Menjual Kad Muafakat

Harap maklum berkuatkuasa pada 1 Januari 2020,kaunter kami tidak lagi akan menyediakan sebarang perkhidmatan berkaitan dengan Kad Muafakat. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk www.paj.com.my

Para penumpang boleh terus menaiki perkhidmatan Bas Muafakat Johor dengan menunjukkan MyKad atau MyKid bermula 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Pengangkutan Awam Johor (PAJ) melalui +607 522 5400 atau emel ke official@www.paj.com.my.

Terima kasih atas sokongan anda dan maaf untuk sebarangkesulitanyang timbul.

WEB04